Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

#mapa

-

Wyszukiwarka miejscowości znów działa

W wyniku wprowadzonych poprawek została przywrócona funkcjonalność wyszukiwarki lokalizacji (ikona lupy w menu). Wyszukiwarka ułatwia szybkie wycentrowanie mapy na wybranej lokalizacji. Żeby z niej skorzystać należy kliknąć na lupę, a następnie zacząć wprowadzać nazwę miejscowości. System automatycznie podpowie nazwy miejscowości, którą następnie należy wybrać z listy. Mapa zostanie automatycznie powiększona i przesunięta do wskazanej lokalizacji.


Drobne usprawnienia

W ramach prac nad rozwojem serwisu zostały wprowadzone drobne poprawki w silniku wczytywania i edycji plików. Najważniejszą zmianą jest dodanie możliwości eksportu do pliku kml. Ponadto wykres wysokości jest generowany bezpośrednio po wczytaniu pliku na podstawie modelu DEM SRTM. Dane te nadpisują oryginalne dane wysokościowe zawarte w pliku.