Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

GraVeloMap - Drogi Szutrowe w Polsce (mapa interaktywna)

szlaki, trasy, atrakcje
GraVeloMap to zaawansowana interaktywna mapa dróg szutrowych w Polsce, skierowana do miłośników rowerów gravelowych. Projekt ten jest odpowiedzią na rosnącą popularność rowerów gravelowych, oferując precyzyjne narzędzie do samodzielnego planowania tras rowerowych. Dzięki integracji danych z OpenStreetMap, BDOT10K (Geoportal.gov.pl) oraz Banku Danych o Lasach, GraVeloMap Polska dostarcza najbardziej aktualne i szczegółowe informacje o drogach szutrowych w kraju.

Źródła danych 

Mapa korzysta z trzech głównych baz danych: OpenStreetMap, BDOT10K oraz Banku Danych o Lasach (województwo kujwasko-pomorskie i zachodniopomorskie - po wybraniu odpowiedniej opcji w menu warstw). Każde z tych źródeł zapewnia szczegółowe informacje na temat nawierzchni dróg, co pozwala na stworzenie kompleksowego narzędzia do planowania wycieczek rowerowych. Dane są regularnie aktualizowane, co zapewnia ich aktualność i dokładność.

Zastosowanie interaktwnej mapy dróg szutrowych
GraVeloMap służy do samodzielnego wyznaczania tras rowerowych. Użytkownicy mogą przeglądać mapę, identyfikować drogi szutrowe i tworzyć własne trasy zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Mapa nie zawiera gotowych tras ani zaawansowanych filtrów, co daje pełną swobodę w planowaniu wyjazdów. Planowane trasy można zapisywać w formacie GPX, co ułatwia ich przeniesienie do różnych urządzeń nawigacyjnych.

Zakres i ograniczenia mapy

GraVeloMap obejmuje cały obszar Polski, prezentując szczegółowe informacje o drogach szutrowych w każdym z 16 województw. Mapa oferuje podstawowe warstwy informacji o drogach z nawierzchnią przyjazną dla rowerów gravelowych, a także możliwość dodania jednej z kilkunastu dodatkowych warstw. Dodatkowe warstwy mogą zawierać informacje o obszarach chronionych, drogach rowerowych czy rzeźbie terenu, co umożliwia jeszcze dokładniejsze planowanie tras.

Dane są zbierane półautomatycznie na podstawie niezależnych od nas źródeł, więc na pewno są obarczone błędami - miej to na uwadze planując trasy.

Funkcjonalność mapy

- Interaktywna nawigacja: Użytkownicy mogą przeglądać mapę, zbliżać i oddalać widok oraz klikać na poszczególne drogi, aby uzyskać szczegółowe informacje.
- Planowanie tras: Funkcja umożliwiająca użytkownikom samodzielne wyznaczanie tras, z możliwością zapisu w formacie GPX lub KML.
- Dodatkowe warstwy: Możliwość dodania różnych warstw informacji, takich jak obszary chronione, drogi rowerowe czy rzeźba terenu, co pozwala na lepsze dostosowanie trasy do indywidualnych potrzeb.
- Aktualizacje danych: Regularne aktualizacje zapewniające najnowsze informacje o drogach (z zastrzeżeniem dotyczącym możliwych błędów w danych źródłowych.

Mapa dróg szutrowych GraVeloMap to zaawansowane narzędzie do planowania wycieczek rowerowych, które umożliwia dokładne i elastyczne wyznaczanie tras na drogach szutrowych w całej Polsce. Integracja danych z OpenStreetMap, BDOT10K oraz Banku Danych o Lasach zapewnia użytkownikom dostęp do najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji. Dzięki możliwości dodawania dodatkowych warstw informacji, GraVeloMap Polska pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie tras do indywidualnych potrzeb rowerzystów gravelowych.

Statyczna wersja mapy dróg szutrowych w Polsce (GraVeloMap)