Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

Mapa deszczowa Polski - radarowa mapa opadów

Sprawdź, gdzie aktualnie pada deszcz lub śnieg. Krótkoterminowa prognoza opadów w dowolnym miejscu Świata na mapie.
Mapa radarowa oferuje w czasie rzeczywistym informacje o opadach nad Polską. Odkryj, jakie obszary są aktualnie dotknięte deszczem, sprawdź intensywność opadów i planuj swoje działania zgodnie z warunkami pogodowymi.

Mapa opadów nad Polską to świetne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z warunkami atmosferycznymi. Dzięki niej możesz monitorować lokalne opady deszczu, śniegu lub gradu, śledzić ich ruch i przewidywać ich ewentualne skutki.

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Korzystaj z mapy deszczu, aby być zawsze o krok przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Sprawdź, czy nad Twoją okolicą zbliża się deszcz, jak szybko się porusza i jakie obszary może dotknąć. Dzięki naszej interaktywnej mapie z łatwością zaplanujesz swoje aktywności na zewnątrz i unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek.

źródło danych: rainviewer.com

Opady w Polsce

Opady w Polsce są zróżnicowane pod względem rodzaju, intensywności i rozkładu przestrzennego. Najczęstszymi opadami w Polsce są opady deszczu, które występują w ciągu całego roku. Średnia roczna suma opadów deszczu w Polsce wynosi około 500-600 mm. W najwyższych partiach gór opady deszczu mogą osiągać nawet 2000 mm rocznie. 

Opady śniegu występują w Polsce w okresie zimowym. Średnia roczna suma opadów śniegu w Polsce wynosi około 50-100 cm. W górach opady śniegu mogą przekraczać 300 cm.

Opady gradu występują w Polsce stosunkowo rzadko. Średnio w Polsce w ciągu roku występuje około 10 dni z opadami gradu. Najczęściej opady gradu występują w okresie letnim. 

Opady mgły występują w Polsce w ciągu całego roku, ale najczęściej w okresie zimowym. Średnio w Polsce w ciągu roku występuje około 100 dni z mgłą. Najczęściej mgła występuje w dolinach i nad rzekami.

Opady opadów atmosferycznych są ważne dla gospodarki wodnej Polski. Opady deszczu i śniegu uzupełniają zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Opady opadów atmosferycznych są również wykorzystywane do celów energetycznych, takich jak produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i wiatrowo-elektrycznych.

Jak powstaje radarowa mapa deszczu w Polsce?

Radarowa mapa opadów powstaje dzięki wykorzystaniu radarów meteorologicznych. Radary te emitują fale elektromagnetyczne o określonej długości, które odbijają się od kropel wody, śnieżynek lub gradzin znajdujących się w chmurach. Odbite fale są następnie rejestrowane przez radar i przetwarzane przez komputer.

Proces powstawania radarowej mapy opadów można podzielić na następujące etapy:

  1. Emisja fal elektromagnetycznych. Radar meteorologiczny emituje fale elektromagnetyczne o określonej długości. Długość fal zależy od typu radaru. Najczęściej wykorzystywane są radary o długości fal 3 cm (radary X) lub 5 cm (radary S).
  2. Odbicie fal od kropel wody, śnieżynek lub gradzin. Fale elektromagnetyczne emitowane przez radar odbijają się od kropel wody, śnieżynek lub gradzin znajdujących się w chmurach. Odbite fale mają mniejszą energię niż fale emitowane przez radar.
  3. Rejestracja odbitych fal. Odbite fale są rejestrowane przez antenę radaru.
  4. Przetwarzanie danych. Dane zarejestrowane przez antenę radaru są przetwarzane przez komputer. Podczas przetwarzania danych określana jest intensywność opadu w danym miejscu.
  5. Wygenerowanie mapy opadów. Na podstawie danych o intensywności opadu generowana jest mapa opadów.

Intensywność opadu na mapie radarowej jest przedstawiana za pomocą kolorów. Im intensywniej pada, tym jaśniejszy kolor jest używany na mapie.

Radarowe mapy opadów są wykorzystywane do monitorowania opadów atmosferycznych. Mogą być wykorzystywane do prognozowania pogody, zarządzania kryzysowego oraz do celów gospodarczych.

W Polsce radarowe mapy opadów są tworzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). IMGW-PIB posiada sieć 12 radarów meteorologicznych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Radary te są aktualizowane co 10 minut.

Statyczna wersja mapy opadów (poglądowa - nieaktulizowana)