Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

Mapa obszarów "Zanocuj w lesie" Lasów Państwowych [akt. 2024]

Mapa obszarów wyznaczonych w ramach programu Zanocuj w Lesie

Zanocuj w lesie - nowy program Lasów Państwowych w 2022 r.

Program pilotażowy staje się stałym i tym samym zmienił nazwę na "Zanocuj w lesie"! Od maja 2021 wszystkie z 430 nadleśnictw wydzieliły na swoim terenie obszary dostępne do biwakowania o minimalnej łącznej powierzchni 1500 ha. 

Aktualizacji również uległ regulamin, w którym najważniejszą zmianą jest brak obowiązku zgłaszania noclegu dla grup do 9 osób, pozostających w jednym miejscu przez nie więcej niż 2 noce z rzędu. 

"Zanocuj w Lesie" - szczegóły

Mapa przedstawia obszary wyznaczone w ramach programu, na których można nocować "na dziko" po spełnieniu prostych warunków. Po kliknięciu wyświetlana jest informacja o nadleśnictwie, pod które wskazany obszar podlega.  

Szczegółowe informacje dotyczące obszarów:

 

Stan mapy aktualny na: 2024-01-25

Źródło danych: Bank Danych o Lasach
za pomoc w pozyskaniu danych dziękujemy Kamilowi Figeli