Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

Polska - mapa fizyczna online

szlaki, trasy, atrakcje

Mapa fizyczna

Mapa fizyczna to rodzaj mapy, która przedstawia geograficzne i geologiczne cechy powierzchni Ziemi, takie jak góry, rzeki, jeziora, wybrzeża i formacje skalne. Mapa fizyczna kładzie nacisk na naturalne cechy terenu, a nie na jego zabudowę lub zaludnienie.

Do czego służy mapa fizyczna (hipsometryczna)?

Mapa fizyczna jest używana do prezentacji geograficznych i geologicznych cech powierzchni Ziemi i do pomagania w nawigacji i planowaniu tras. Może być też używana do badania i analizy geograficznych cech terenu, takich jak zasoby naturalne, zagrożenia środowiskowe i warunki klimatyczne, a także do edukacji o geografii i geologii.

Jakie informacje zawiera mapa fizyczna Polski online?

Mapa fizyczna Polski wygląda jak tradycyjna mapa geograficzna, z tą różnicą, że przedstawia głównie naturalne cechy terenu, takie jak góry, rzeki, jeziora, wybrzeża i formacje skalne, a nie zabudowę lub zaludnienie. Na mapie można zobaczyć wschodnie i środkowe Karkonosze, Tatry, Beskidy, Sudety, Nizinę Wielkopolską, Nizinę Śląską, Pobrzeże Bałtyckie i wiele innych ważnych geograficznych cech Polski. W zależności od skali i szczegółowości mapy, może również pokazywać mniejsze formacje geograficzne, takie jak jeziora, rzeki i wzgórza.

Czym jest mapa interaktywna?

Mapa interaktywna to rodzaj mapy, która umożliwia użytkownikom interakcję i nawigację na mapie za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. Mapa interaktywna zawiera funkcje takie jak przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie, wyświetlanie informacji o miejscach, trasach i wskazówkach nawigacyjnych. Mapy interaktywne są często używane w aplikacjach i witrynach internetowych do wyszukiwania i prezentowania informacji geograficznych. Mogą też być używane do nawigacji samochodowej, rowerowej i pieszej, a także do badania i analizy geograficznych danych, takich jak zmiany w zabudowie i krajobrazie.

Czym jest mapa hipsometryczna?

Mapa hipsometryczna, zwana również mapą warstwobarwną, to rodzaj mapy topograficznej, która przedstawia ukształtowanie terenu za pomocą kolorów. Kolory te są nakładane na siatkę poziomic, co pozwala na dokładniejsze przedstawienie ukształtowania terenu.

Mapy hipsometryczne są wykorzystywane w różnych celach, takich jak:

  • Planowanie podróży
  • Badania naukowe
  • Opracowanie projektów budowlanych
  • Ochrona środowiska

Elementy mapy hipsometrycznej

Głównymi elementami mapy hipsometrycznej są:

  • Siatka poziomic - to linie łączące punkty o tej samej wysokości terenu.
  • Kolory - to symbole wysokości terenu.

Kolory na mapach hipsometrycznych

Kolory na mapach hipsometrycznych są zazwyczaj podzielone na kilka kategorii, które odpowiadają za różne wysokości terenu. Do najczęściej stosowanych kolorów należą:

  • Niebieski - oznacza najniższe wysokości terenu, takie jak doliny i morza.
  • Zielony - oznacza wysokości średnie, takie jak wyżyny i niziny.
  • Czerwony - oznacza najwyższe wysokości terenu, takie jak góry.

Przykład mapy hipsometrycznej

Przykładem mapy hipsometrycznej jest mapa hipsometryczna Polski. Mapa ta przedstawia ukształtowanie terenu Polski za pomocą kolorów. Niebieski kolor oznacza najniższe wysokości terenu, takie jak doliny rzeczne i morze Bałtyckie. Zielony kolor oznacza wysokości średnie, takie jak wyżyny i niziny. Czerwony kolor oznacza najwyższe wysokości terenu, takie jak Karpaty i Sudety.