Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

Polska - mapa województw

Dokładna mapa przebiegu granic województw w Polsce

Mapa przedstawia administracyjny podział Polski na województwa. Po kliknięciu w obszar wyświetli się nazwa wskazanego województwa. Map została opracowana na podstawie danych Państwowego Rejestru Granic (stan na 2022-13-02) i pobranie z geoportal.gov.pl. Interaktywna forma mapy województw w Polsce pozwala na przeglądanie granic na różnych podkładach kartograficznych w dużej skali odpowiadającej w przybliżeniu skali 1:5000.

Aktualny podział na 16 województw ukazany na niniejszej mapie powstał 1 stycznia  1999 roku w wyniku tzw. reformy terytorialnej i zastąpił podział na 49 województw, który funkcjonował od 1975 roku.  


Statyczna wersja mapy województw:

Polska - mapa województw