Cmentarz wojenny nr 251 Uwagi

Jeden z prawie 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych z I wojny światowej