Rodzinna miejscowość mjr Henryka Sucharskiego Uwagi

Mjr Henryk Sucharski był - dowódcą Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte