Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

Drobne usprawnienia

W ramach prac nad rozwojem serwisu zostały wprowadzone drobne poprawki w silniku wczytywania i edycji plików. Najważniejszą zmianą jest dodanie możliwoś...

W ramach prac nad rozwojem serwisu zostały wprowadzone drobne poprawki w silniku wczytywania i edycji plików. Najważniejszą zmianą jest dodanie możliwości eksportu do pliku kml. Ponadto wykres wysokości jest generowany bezpośrednio po wczytaniu pliku na podstawie modelu DEM SRTM. Dane te nadpisują oryginalne dane wysokościowe zawarte w pliku.

mapa