Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

Polska - mapa spadków

Mapa spadków na obszarze Polski

Mapa pokazujące nachylenie zboczy

Czym jest mapa spadków?

Mapa spadków terenu to rodzaj mapy, która przedstawia topografię powierzchni Ziemi i wysokości różnych punktów na niej. Mapa ta jest zazwyczaj zilustrowana za pomocą kolorów lub linii istoty, które reprezentują różne stopnie spadku lub wzniesienia. Mapa spadków terenu jest szczególnie przydatna w badaniach geologicznych, hydrologicznych i budowlanych, ponieważ umożliwia określenie, jak woda i ścieki będą przepływać po powierzchni terenu i jak będą wpływać na środowisko. Może być również używana do planowania tras i budowy dróg i mostów, a także do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego i lawinowego.